Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Het bestuur

De school wordt bestuurd door ouders op vrijwillige basis. Omdat de school sinds 2014 als een charity (liefdadigheidsinstelling) is zijn het de trustees die officieel de fiduciaire verantwoordelijkheid hebben voor het reilen en zeilen van de school. Maar het is het Dagelijks Bestuur (officieel een commissie van de charity) waar het eigenlijke bestuurswerk wordt gedaan.

Momenteel bestaat het Dagelijks Bestuur uit alle trustees en de hoodonderwijzer. Het is mogelijk dat een ouder lid is van het Dagelijks Bestuur zonder trustee te zijn en een trustee is niet verplicht zitting te nemen in het Dagelijks Bestuur. Een trustee hoeft ook niet noodzakelijkerwijs een kind op de Droomtorens te hebben, maar kan geen werknemer van de charity zijn.

Als ouder van een kind dat op De Droomtorens zit, bent u automatisch lid van de charity en beslist u mee in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en eventueele Buitengewone Ledenvergaderingen.

Het huidige Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de volgende personen:

Arvid Straates
Voorzitter van het Dagelijks Bestuur en Trustee

voorzitter@dedroomtorens.org.uk

Dorine Bax
Secretaris van het Dagelijks Bestuur en Trustee

secretaris@dedroomtorens.org.uk

Rita Hendricusdottir
Penningmeester van het Dagelijks Bestuur en Trustee

penningmeester@dedroomtorens.org.uk

Hermen

Hermen Westerbeeke
Lid (Kwaliteitszorg) van het Dagelijks Bestuur en Trustee

kwaliteitszorg@dedroomtorens.org.uk

Bart Koning
Lid (Evenementen) van het Dagelijks Bestuur en Trustee

evenementen@dedroomtorens.org.uk

Marga Lijzenga-Schutte
Hoofdonderwijzer

hoofdleerkracht@dedroomtorens.org.uk