Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Het bestuur

De school wordt bestuurd door ouders op vrijwillige basis. Omdat de school sinds 2014 als een charity (liefdadigheidsinstelling) bestuurd wordt zijn het de trustees die officieel de fiduciaire verantwoordelijkheid hebben voor het reilen en zeilen van de school. Maar het is het Dagelijks Bestuur (officieel een commissie van de charity) waar het eigenlijke bestuurswerk wordt gedaan.

Momenteel bestaat het Dagelijks Bestuur uit alle trustees en de hoofdonderwijzer. Het is mogelijk dat een ouder lid is van het Dagelijks Bestuur zonder trustee te zijn en een trustee is niet verplicht zitting te nemen in het Dagelijks Bestuur. Een trustee hoeft ook niet noodzakelijkerwijs een kind op de Droomtorens te hebben, maar kan geen werknemer van de charity zijn.

Als ouder van een kind dat op De Droomtorens zit, bent u automatisch lid van de charity en beslist u mee in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en eventueele Buitengewone Ledenvergaderingen.

Het huidige Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de volgende personen:

Arvid Straates
Voorzitter van het Dagelijks Bestuur en Trustee

voorzitter@dedroomtorens.org.uk

Jan Mol
Secretaris van het Dagelijks Bestuur en Trustee

secretaris@dedroomtorens.org.uk

Paul Steffens
Penningmeester van het Dagelijks Bestuur en Trustee

penningmeester@dedroomtorens.org.uk

Arvid Straates
Interim Lid (Kwaliteitszorg) van het Dagelijks Bestuur

kwaliteitszorg@dedroomtorens.org.uk

Frank Schoofs
Lid (Evenementen) van het Dagelijks Bestuur, Beheerder Technologie en Trustee

evenementen@dedroomtorens.org.uk

Bregje Neal – Van Tiel
Hoofdleerkracht

hoofdleerkracht@dedroomtorens.org.uk