Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Het bestuur

De school wordt bestuurd door ouders op vrijwillige basis. De bestuursleden worden aangesteld voor een termijn van een jaar en kunnen maximaal drie termijnen aanblijven. Minimaal een keer per jaar vindt er een algemene vergadering plaats waarvoor alle ouders worden uitgenodigd. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van het onderwijs, de financiën, het personeel, de kwaliteitszorg, de huisvesting en de lange termijn strategie.

Arvid Straates
Voorzitter

voorzitter@dedroomtorens.org.uk

Dorine Bax
Secretaris

secretaris@dedroomtorens.org.uk

Rita Hendricusdottir & Jeroen Bergmann
Penningmeester

penningmeester@dedroomtorens.org.uk

Hermen

Hermen Westerbeeke
Kwaliteitszorg

kwaliteitszorg@dedroomtorens.org.uk

Bart Koning
Evenementen

evenementen@dedroomtorens.org.uk

Marga Lijzenga-Schutte
Hoofdonderwijzer

hoofdleerkracht@dedroomtorens.org.uk