Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

De groepen

Groep 1-2

In groep 1-2 wordt gewerkt met thema’s die zijn afgestemd op de leef- en belevingswereld van de leerlingen. Het aanbod wisselt jaarlijks. Voorbeelden van thema’s zijn ‘Ik en mijn vriendjes’, ‘Mijn huis’ en ‘Kunst!’. Binnen het thematisch onderwijs is veel aandacht voor woordenschat. Door middel van voorlezen en verschillende spelsituaties, worden de woorden spelenderwijs aangeboden en eigengemaakt. Met name in het tweede leerjaar komt ook het lezen en schrijven aan bod. Juf Hetty maakt daarbij gebruik van de methode Leessleutel. Ze vult de methode verder aan met eigen lesmateriaal passend bij het actuele thema.

Groep 3-4

In groep 3 staat het leren en automatiseren van Nederlandse letters en klanken centraal. Vooral de typisch Nederlandse klanken sch, nk, ng, oe, eu, ie, ei, ij, ou en au worden in de klas uitgebreid besproken en ingeoefend. Spellen, lezen en woordenschat komen geïntegreerd aan bod via de methode Leessleutel. Vanaf groep 3 wordt huiswerk meegegeven om ook thuis gericht te kunnen oefenen. Juf Marga en de andere leerkrachten hebben er bewust voor gekozen om groep 3 niet te combineren met een ander leerjaar; een goede basis in de Nederlandse letters en klanken is bepalend voor het verdere schoolsucces van de leerlingen.

In groep 4 worden de verschillende Nederlandse taalvaardigheden verder uitgebreid. Spelling, woordenschat, grammatica en taalbeschouwing komen geïntegreerd aan bod in de taalmethode Taal Actief. De methode werkt met ‘ankerverhalen’ waarin de leerlingen kennismaken met een thema, zoals ‘Op de markt’.

Groep 5-6

In groep 5 besteedt juf Sanne onder meer aandacht aan de woordvolgorde van zinnen, tegenstellingen, homoniemen en synoniemen. Ook wordt er gewerkt met Nieuwsbegrip, een methode voor begrijpend lezen. De actuele teksten van Nieuwsbegrip, gericht op het Nederlandse nieuws, bieden aanleiding tot praten over Nederland en Nederlandse gewoonten en gebruiken. Nieuw is vanaf groep 6 het onderdeel ‘zinsontleding’. In groep 6-8 vergroten de leerlingen hun vaardigheden in het houden van boekbesprekingen en presentaties.

Groep 7-8

In de bovenbouw werken de leerlingen met Taal Actief en Nieuwsbegrip. Ze zijn bekend met de methoden en de opbouw van de lessen. Vanaf groep 7 wordt er gewerkt aan de ‘werkwoordspelling’. Na instructie van meester Gerard werken de leerlingen veelal zelfstandig. Dat geeft de leerkracht de mogelijkheid om individuele begeleiding te geven. Hij vult de methoden bovendien aan met eigen lesmateriaal, zodat ieder kind op zijn of haar eigen niveau kan oefenen met de onderdelen die het nog lastig vindt.