Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Veel gestelde vragen

Op onze school wordt voor de Nederlandse taal het reguliere curriculum van een Nederlandse school gevolgd. Hierbij worden methoden gebruikt die tevens worden gebruikt op Nederlandse scholen. De tussentijdse voortgang van de kinderen wordt gemonitord met methode- en CITO toetsen op het basisonderwijs.

De school wordt gerund door ouders op vrijwillige basis. Een aantal ouders vormt het bestuur. Voor het onderwijs worden gediplomeerde leerkrachten aangenomen die onder leiding staan van een hoofdleerkracht. Het bestuur wordt gecontroleerd door de kascontrolecommissie en rapporteert eenmaal per jaar de stand van zaken aan de ouders in de oudervergadering. Als een in Engeland geregistreerde charity wordt de school ook gecontroleerd door de charity commission voor Engeland.

De school wordt deels gefinancierd door lesgeld en deels door een subsidie van de Nederlandse overheid. De inkomsten van de school worden besteed aan de inhuur van leerkrachten, huur van lokalen, lesmaterialen, Nederlandse boeken, schrijfmaterialen en aan culturele activiteiten. Daarnaast zijn er ook jaarlijkse kosten voor bijscholing van leerkrachten en de opleiding van nieuwe leerkrachten.

Aanmelden van uw kind kan vanaf 3 jaar. Dit kan via info@dedroomtorens.org.uk, met vermelding van naam en geboortedatum van uw kind. Via dit mailadres ontvangt u een inschrijfformulier, je kan dit formulier ook hier downloaden. Er is ook een ouder/kindgroep verbonden aan onze school. 

De leerling wordt uitgenodigd voor een proefles op school. Dit geeft de leerkracht de mogelijkheid om te bepalen of de leerling de taal voldoende beheerst om te beginnen in de klas. Voor de leerling is dit een goede mogelijkheid om te bepalen of hij/zij het leuk vindt in de klas.

Iedereen is welkom op onze school maar we hanteren enkele toelatingscriteria om ervoor te zorgen dat wij als school aan de aan NTC scholen gesteld vereisten kunnen voldoen. Minimaal 1 ouder spreekt thuis Nederlands met de leerling. Daarnaast heeft in ieder geval de leerling of ten minste 1 ouder een EU paspoort.

De school ligt in het centrum van Oxford. Voor de lessen maakt de school gebruik van de St Ebbes Primary School, Whitehouse Road OX1 4NA. De school is goed bereikbaar met de auto en heeft een kleine parkeerplaats. Verder is parkeer gratis rond de school voor maximaal 2 uur.

De lessen vinden plaats op zaterdagochtend van 9:45 uur tot 12:45 uur. Er zijn een ochtend en lunch pauze ingepast in het rooster.

De school wordt bestuurd door ouders op vrijwillige basis en daar er geen onderwijsondersteunend personeel in dienst is, is de hulp van ouders op school essentieel. Van ouders wordt verwacht dat ze drie keer per schooljaar meehelpen met het opzetten van het klaslokaal. Een rooster wordt gedeeld met de indeling voor het volledige schooljaar in september. Verder is hulp nodig bij het afnemen van Cito toetsen, nieuwsbegrip en diverse culturele evenementen. Ook hiervoor worden de ouders ingedeeld en tijdig geïnformeerd.

De school hanteert een opzegtermijn van 2 maanden. Deze start zodra via email is opgezegd bij de secretaris van de school via secretaris@dedroomtorens.org.uk. Indien de leerling onderwijs op een school in Nederland gaat volgen, verzoeken wij je dit te melden in de opzeggingsemail. Na 6 maanden nemen wij contact op en vragen wij de leerkracht van de nieuwe school een enquete in te vullen om een beeld te krijgen over hoe de leerling is ingestroomd op de nieuwe school.

Op onze website vindt je uitgebreide informatie over het taalonderwijs bij ons op school. Tevens vind je daar de schoolgids en het schoolplan welke jaarlijks worden bijgewerkt. Mochten er tot slot nog specifieke vragen zijn, neem dan even contact op met de leerkracht op onze school.

De Ouder en Kindgroep De Droomtorentjes voor kinderen van 0-4 jaar, vindt 1 maal per maand plaats op school van 10:00 – 12:00 uur. Het is een leuke manier om met andere Nederlandstalige ouders in een informele sfeer samen te komen onder het genot van een koffie en/of thee. Meld je aan via droomtorentjes@dedroomtorens.org.uk