Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

De lessen

Over de lessen

De lessen op De Droomtorens zijn gericht op het uitbreiden van de Nederlandse woordenschat en het aanleren van spelling en grammatica. Om de band met Nederland en Vlaanderen warm te houden, besteden we ook aandacht aan cultuur.

Het NTC-onderwijs is het meest effectief als er thuis dagelijks Nederlands gesproken en (voor)gelezen wordt. De lessen op zaterdagochtend zijn in feite een aanvulling op wat er thuis al gebeurt. Vanaf groep 1 kunnen leerlingen wekelijks een boek lenen uit de schoolbibliotheek. Vanaf groep 3 krijgen ze ook huiswerk mee.

Onze school werkt met combinatiegroepen. Leerlingen uit 2 of 3 opeenvolgende leerjaren zitten bij elkaar in de klas. Zo leren ze met, maar ook van elkaar. De leerkrachten houden rekening met het taalniveau van de individuele leerling. Het lesaanbod en de doelstellingen hangen samen met de NTC-richting die de leerling volgt.

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland en Vlaanderen, gebruiken we lesmethoden die ook in Nederland gebruikt worden. Cito-toetsen worden jaarlijks afgenomen om te zien hoe de Nederlandse taalvaardigheid van onze leerlingen zich ontwikkelt. Aan de Cito-scores kunnen we zien hoe onze leerlingen presteren ten opzichte van leeftijdsgenoten in Nederland.

Cultuur

Taal staat centraal in ons onderwijs. Om de band met Nederland en Vlaanderen warm te houden, besteden we daarnaast aandacht aan cultuuronderwijs. Persoonlijke ervaringen van leerlingen en leerkrachten zijn daarbij een belangrijk uitgangspunt.

De groepen 4 tot en met 8 werken wekelijks met Nieuwsbegrip, een methode voor Begrijpend Lezen waarbij iedere week een actueel onderwerp centraal staat. De teksten en vragen van Nieuwsbegrip zijn gebaseerd op het Nederlandse nieuws. Onderwerpen die we bespreken aan de hand van Nieuwsbegrip zijn bijvoorbeeld Prinsjesdag, de intocht van Sinterklaas, een Tyrannosaurus Rex in Naturalis en het Eurovisiesongfestival. Meester Gerard geeft aan kinderen uit groep 6-8 afwisselend een facultatieve lessenserie Vaderlandse Geschiedenis of Aardrijkskunde.

Vooral in de onderbouw werken we regelmatig met de methode Nederland in Zicht, ontwikkeld door het NOB. De leerlingen maken door middel van een introductieverhaal en een werkboekje kennis met verschillende aspecten van de Nederlandse cultuur, zoals de geschiedenis van Amsterdam en ‘Nederland waterland’.

Aan Nederlandse en Vlaamse feestdagen wordt aandacht besteed tijdens de les en belangrijke feestdagen vieren we samen. Leerlingen, leerkrachten en ouders zijn betrokken bij activiteiten rondom Sinterklaas en Koningsdag. Rond 5 december brengt de Sint een bezoek aan onze school. In februari vieren wij Carnaval. Met Koningsdag organiseren we de Koningsspelen en een vrijmarkt.

Extra lessen

Geschiedenisles

Op verzoek van ouders heeft meester Gerard een lessenserie ‘Vaderlandse Geschiedenis’ ontwikkeld. Deze facultatieve cursus wordt een keer per twee of drie jaar aangeboden aan leerlingen uit groep 6-8 en aan broers of zussen die niet (meer) bij ons op school zitten.

De lessenserie is gebaseerd op het boek ‘Kinderen van Nederland’ van Jan Paul Schutten. Het leuke van dit boek is dat de geschiedenis zich ontvouwt via de belevenissen van kinderen uit de betreffende periode. De leerlingen lezen het lesmateriaal deels zelf voor en de geschiedenis wordt in beeld gebracht door middel van korte filmfragmenten uit de databank van de Nederlandse School Televisie.

Historische hoogte- en dieptepunten die aan de orde komen zijn: De tijd vóór de Romeinen, Romeinen in Nederland, De opstand tegen de kerk, Willem van Oranje, De Gouden Eeuw, Napoleon in Nederland en De Eerste en Tweede Wereldoorlog.

Aardrijkskunde

In deze facultatieve serie van tien lessen maken de leerlingen kennis met de aardrijkskundige aspecten van landschappen, steden en manieren van leven in Nederland. De leerstof is gebaseerd op het programma ‘Rondje Nederland’ van NTR:Schooltv aangevuld met eigen materiaal. De lesstof is aanschouwelijk door onder meer het gebruik van filmpjes en landkaarten en het huiswerk wordt tot het minimum beperkt.

Net als de cursus Geschiedenis heeft meester Gerard de lessenserie Aardrijkskunde ontworpen voor de leerlingen van de hoogste groepen. Hij wordt een keer per twee of drie jaar aangeboden. De lessen vinden plaats op zaterdagochtend van 13:00-14:00 uur, aansluitend op de Nederlandse les van De Droomtorens.