Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Meertaligheid

De meeste leerlingen van onze school worden tweetalig opgevoed, maar er zijn er ook die dagelijks in drie of zelfs vier talen communiceren. De keuze voor een meertalige opvoeding hebben ouders al gemaakt voordat ze hun kinderen bij De Droomtorens aanmelden. Een keuze waar ouders en kinderen veel profijt van kunnen hebben.

Voordelen meertaligheid

  • Het komt de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind ten goede. De band met de Nederlandse ouder(s) wordt versterkt doordat de ouder zich in de eigen taal kan uitdrukken en het kind geworteld raakt in de culturele achtergrond van beide ouders. Kennis van taal en cultuur heeft een positieve invloed op de identiteitsvorming van het kind. Weten wie je bent en waar je vandaan komt, geeft zelfvertrouwen en het gevoel erbij te horen.
  • De cognitieve ontwikkeling van het kind wordt gestimuleerd door het voortdurend schakelen tussen talen en het maakt het leren van nog meer talen eenvoudiger.
  • Hoe meer talen, hoe meer kansen. De mogelijkheden van het kind in studie en op de arbeidsmarkt worden vergroot.
  • Het kind kan communiceren met familie en vrienden in Nederland en Vlaanderen en een sterke band met hen opbouwen.
  • Het vergemakkelijkt een mogelijke verhuizing naar Nederland of Vlaanderen en de instroming in het onderwijs daar.
  • Het kind ontwikkelt een open blik naar andere culturen en anderstaligheid.

Succesfactoren meertaligheid

  • Essentieel is dat er voldoende Nederlands taalaanbod is. Uit onderzoek blijkt dat voor een goede taalbeheersing een kind grofweg een kwart van de tijd blootgesteld moet zijn aan de taal.
  • Het kind en de ouder moet plezier beleven aan het communiceren in het Nederlands. Motivatie is de sleutel tot succes.
  • Er moet een noodzaak zijn voor het kind om de taal te spreken. Ouders moeten zorgen voor situaties waarin Nederlands de voertaal is.
  • Het gezin heeft een netwerk dat zorgt voor advies en ondersteuning bij het meertalig opvoeden. Belangrijk is dat het hele gezin en de directe omgeving achter de keuze staat en realistische verwachtingen heeft.

Bijdrage NTC-onderwijs

Onze school kan een belangrijke bijdrage leveren aan de meertalige opvoeding. Allereerst is taalonderwijs natuurlijk nodig om een goed niveau in het Nederlands te behouden of te bereiken. Daarnaast schept het een noodzaak voor de kinderen om in het Nederlands te communiceren en geeft het kinderen en ouders een doel en een netwerk.

Voor de motivatie van het kind is de omgang met Nederlandstalige leeftijdsgenoten essentieel. Op De Droomtorens maken ze vriendjes en het besef niet de enige te zijn die thuis Nederlands spreekt, geeft ze het gevoel erbij te horen. Meer kennis over de cultuur en het plezier dat kinderen en hun ouders aan de school beleven, zorgt voor een positieve identificatie van het kind met de Vlaamse of Nederlandse achtergrond.

Rol ouders

Het NTC-onderwijs kan de rol van de ouders niet overnemen. Die moeten ervoor zorgen dat er thuis voldoende taalaanbod is en dat het kind ook daar de noodzaak voelt om in het Nederlands te communiceren en er plezier aan beleeft. Hiervoor is het nodig dat de ouders samen een plan maken waar en wanneer in welke taal gecommuniceerd wordt en welke strategie wordt gehanteerd als het kind niet de gewenste taal kiest. Het is belangrijk om consequent te zijn en het vereist een flinke dosis creativiteit en geduld. Op onze school zijn we ervan overtuigd dat het de moeite waard is en geven we graag ondersteuning en advies!