Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

De schoolgids

De schoolgids is bedoeld om u te informeren over het onderwijs op onze school. 

De belangrijkste onderwerpen zijn: 

  • Wat leren de kinderen? 
  • Hoe wordt de zorg voor de leerlingen in de praktijk uitgevoerd? 
  • Wat zijn de taken van de leerkrachten? 
  • Wat mogen ouders en school van elkaar verwachten? 
  • Welke resultaten tracht de school te bereiken? 

De schoolgids is samengesteld door de leerkrachten en het bestuur van De Droomtorens en sluit aan bij het schoolplan dat elke vier jaar wordt gemaakt. In dat plan wordt uitgebreid beschreven hoe ons onderwijs in elkaar zit en wat onze plannen zijn voor de betreffende periode.  

We zijn trots op het onderwijs dat onze school biedt en het plezier waarmee de leerlingen de lessen volgen. Ons streven is om de kwaliteit te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Opmerkingen en suggesties ter verbetering van het onderwijs, de schoolorganisatie of de buitenschoolse activiteiten zijn van harte welkom.