Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ouderparticipatie

Zonder de vrijwillige inzet van ouders zou onze school niet kunnen bestaan. Niet alleen de bestuursleden van De Droomtorens, maar alle ouders dragen bij aan het uitstekende onderwijs door middel van de ouderhulp. Een of twee keer per schooljaar help je een paar uur mee. Ook bij culturele activiteiten zoals Sinterklaas, Koningsdag of het schooluitje is de hulp van ouders welkom.

We verwachten dat ouders de informatiebijeenkomsten van de leerkrachten bijwonen, naar de jaarvergadering komen en het jaarlijkse evaluatieformulier invullen. Net als onder de leerlingen en leerkrachten is er ook onder de ouders van De Droomtorens een fijne sfeer. Heb je vragen over de school of suggesties voor activiteiten? Spreek dan een van de bestuursleden aan op zaterdagochtend of stuur ons een email.

We hechten er veel waarde aan dat alle leerlingen met plezier naar school gaan. Na vijf lesdagen op hun Engelse school, is het belangrijk dat er momenten van ontspanning zijn tijdens de les en genoeg afwisseling door bijvoorbeeld muziek of een spel. Alleen als de sfeer in de klas goed is, blijven de kinderen gemotiveerd en zullen daardoor ook beter presteren. Uit rapporten van de Onderwijsinspectie komt naar voren dat onze school op dit punt sterk presteert en dat de leerkrachten veel aandacht besteden aan de relaties met en tussen de kinderen. Ouders en leerlingen kunnen bijdragen aan de goede sfeer op De Droomtorens door ervoor te zorgen dat:

  • kinderen vijf minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn
  • er alleen Nederlands wordt gesproken op school
  • kinderen hun huiswerk maken
  • het materiaal van de school zorgvuldig wordt behandeld
  • de lokalen aan het eind van de les netjes worden achtergelaten
  • kinderen en ouders meedoen aan buitenschoolse activiteiten
  • kinderen interesse tonen in elkaar
  • kinderen alle lesdagen aanwezig zijn
  • bij verhindering de leerkracht en de secretaris tijdig op de hoogte worden gesteld
  • ouders vertrouwen hebben in de leerkrachten en een positieve houding ten opzichte van het NTC onderwijs