Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Huiswerkbegeleiding

Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen wekelijks huiswerk mee. Huiswerk maken is nodig om nieuwe kennis en informatie te verwerken en te oefenen. Het helpt om hiervoor één of meer vaste momenten in de week te kiezen.

De meeste huiswerkopdrachten kunnen de kinderen zelfstandig maken. Toch is het belangrijk om als ouder betrokken te zijn; weet waar je kind mee bezig is. Dat kan door samen te kijken naar het leerdoel van de oefening. De spelling van woorden met sch bijvoorbeeld, of het herkennen van een voltooid deelwoord. Samen kort terugblikken op het gemaakte werk is ook erg waardevol.

Lezen

Lezen is essentieel voor de taalontwikkeling. De woordenschat wordt groter en kennis over spelling en zinsbouw groeit spelenderwijs. Stimuleer je kind om dagelijks Nederlands te lezen. Alles is goed, van kinderliteratuur tot strips, van tijdschriften tot websites.

De schoolbibliotheek is elke week open en heeft boeken op ieder (AVI) leesniveau. Wees betrokken bij de boekenkeuze en help waar nodig bij het zoeken naar een geschikt boek. Ook de juf of meester kan goede leestips geven.

Voor kinderen die niet snel uit zichzelf lezen, kan het helpen om van lezen een sociale activiteit te maken. Praat over het verhaal, stel elkaar vragen of lees het boek samen door naast het zelfstandig lezen af en toe een stukje voor te lezen.

Spelling

Vanaf groep 3 staat op school iedere week een bepaalde klank of spellingscategorie centraal. De bijbehorende woorden worden in de klas geoefend en getoetst met een dictee. Het is belangrijk om ook thuis te oefenen met spelling. Dat helpt de kinderen om de woorden goed in te prenten.

Overhoren is een goede manier om dicteewoorden te oefenen. Oefen liever vaak en kort dan eenmalig een lange zit. Zes keer vijf minuten is effectiever dan eens per week een half uur. Via Bloon (groep 4-5) oefenen de kinderen online met de dicteewoorden.

Hoe hoger de groep, hoe abstracter en minder alledaags de dicteewoorden zijn. Bespreek thuis waar nodig de betekenis en uitspraak van onbekende woorden. Dit helpt bij het ‘opslaan’ van de woorden in het geheugen.

De oefeningen in de blauwe boekjes van Stenvert kunnen de kinderen zelfstandig maken. Het geven van directe feedback verhoogt de effectiviteit van de oefeningen. Je voorkomt dat een verkeerde schrijfwijze blijft ‘hangen’.

Nieuwsbegrip

De teksten van Nieuwsbegrip hebben een actuele nieuwswaarde en gaan vaak over Nederland. Ze nodigen uit tot gesprekken waarbij je woorden gebruikt die in het dagelijks taalgebruik weinig voorkomen. Daag je kind uit door vragen te stellen en de eigen mening te laten verwoorden.

Nadat je kind de vragen zelfstandig heeft gemaakt, kijk je samen kort naar de antwoorden. Let op de volgende zaken:

  • Zijn alle vragen beantwoord?
  • Is de vraag goed gelezen; slaat het antwoord op de vraag?
  • Zijn de antwoorden volledig?
  • Bij meningsvragen: daag je kind uit om te antwoorden in volledige zinnen en niet in losse woorden als ‘leuk’, ‘eng’ of ‘grappig’.

Woordenschat

De oefeningen in de blauwe Stenvert-boekjes kunnen de kinderen zelfstandig maken. Het geven van directe feedback voorkomt dat dat verkeerde woordbetekenis blijft ‘hangen’. Probeer nieuwe woorden toe te passen in het dagelijks taalgebruik. Zo oefen je de woorden spelenderwijs.