Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Doelstelling

Het doel van NTC-school De Droomtorens is om de Nederlandse taal en cultuur een plaats te geven binnen de opvoeding van het kind. De kennis en vaardigheden die de leerlingen opdoen, staan ten dienste van hun persoonlijkheidsvorming. In het taalonderwijs streven we ernaar om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het aanbod en de eindtermen van het primair onderwijs in Nederland.

Voor kinderen die in de toekomst teruggaan naar Nederland of Vlaanderen willen we de overgang naar het onderwijs daar zo soepel mogelijk laten verlopen. Voor kinderen die hier opgroeien, is kennis van de taal belangrijk voor het verstevigen van de band met hun Nederlandstalige ouder(s), familie en vrienden en heeft kennis van hun achtergrond een positieve invloed op de ontwikkeling van een eigen identiteit.

Op De Droomtorens geven we les in NTC-richting 1 en 2. Richting 1 betreft leerlingen die het taalniveau hebben van leeftijdgenoten in Nederland of Vlaanderen. De lessen zijn gericht op directe aansluiting bij het onderwijs in Nederland. Leerlingen die richting 2 volgen, spreken Nederlands met één van beide ouders. Het doel is het op peil houden van de Nederlandse taal. De leerling loopt maximaal twee jaar achter op leeftijdgenoten in Nederland. Op onze school bieden we geen Nederlands als vreemde taal aan (richting 3).