Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Kwaliteitszorg

De kwaliteit van het onderwijs en de zorg van de leerlingen zijn van groot belang voor leerkrachten en bestuur van NTC-school De Droomtorens. Binnen het bestuur is een toegewijd lid verantwoordelijk voor kwaliteitszorg op onze school.

Onze school wordt eenmaal per 4 jaar gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs in Nederland middels een kwaliteitsonderzoek. Dit onderzoek beschouwd en beoordeeld de indicatoren van kwaliteitsaspecten op grond van het door de inspectie gehanteerde Toezichtkader PO/VO 2021.

Bij dit kwaliteitsonderzoek doet de inspectie onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs door zich te richten op de kern van goed onderwijs op de school. Het gaat hierbij om indicatoren die betrekking hebben op de kwaliteitszorg, het aanbod, de onderwijstijd, het pedagogisch handelen van leraren, het didactisch handelen van leraren, de afstemming op de onderwijsbehoeften van leerlingen,het schoolklimaat, de begeleiding, de zorg, de resultaten en de ontwikkeling van leerlingen.

Het meest recente kwaliteitsonderzoek heeft plaatsgevonden in 2021 en het volledige rapport vind je hier. De algemene bevindingen van de inspectrice van de Inspectie van het Onderwijs tref je hier aan:

“De inspectie heeft op 17 en 18 mei 2021 een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd op NTC-De Droomtorens. Wij bezoeken Nederlandse scholen in het buitenland in principe eens in de vier jaar. Vanwege COVID-19 is in januari 2021 een digitaal stand van zaken gesprek met de school gevoerd. Vervolgens is er een compact digitaal kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. Bij zo’n onderzoek onderzoekt de inspectie de belangrijkste standaarden die gaan over kwaliteitszorg, de kwaliteit van de lessen, de onderwijsresultaten en de wijze waarop de school de leerlingen volgt. De inspectie heeft beoordeeld dat de kwaliteit van het onderwijs op NTC De Droomtorens voldoende is