Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Het schoolplan

Hier tref je het schoolplan van Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) School De Droomtorens, voorheen Stichting Nederlands Onderwijs Oxfordshire (SNOO). Onze school is in januari 2006 van start gegaan en dit is ons vierde schoolplan.

Dit schoolplan waarborgt de aansluiting bij het onderwijs in Nederland en Vlaanderen, maar zal ook ruimte geven voor eigen invulling. Het sluit aan bij de Wet op het Primair Onderwijs (WPO), waarbinnen de opdracht ligt de kerndoelen voor Nederlandse taal aan te bieden.

Met behulp van het raamschoolplan van Stichting NOB en voortbouwend op eerdere schoolplannen hebben het bestuur en de leerkrachten een aantal beleidsdoelen samengesteld. Wij streven er naar alle beleidsdoelen te bereiken om zo de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Met behulp van dit schoolplan hopen wij de Nederlandse en Vlaamse kinderen uit Oxfordshire en omliggende counties te kunnen voorzien van hoog kwalitatief, plezierig, en voor de ouders betaalbaar, NTC-onderwijs op basissschoolniveau.