Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Meertalig onderwijs in een Engelse context

In maart gelijktijdig met de ALV hielden we een ouderochtend met het NOB, de stichting Nederlands Onderwijs Buitenland waar onze school onderdeel van uitmaakt. Het NOB-bezoek stond in het teken van de gift van meertaligheid, de vele voordelen hiervan en wat het precies is. 

Voordelen die het NOB nog eens uitlichtte waren bijvoorbeeld:

  • Het is goed voor de vorming van de jonge hersenen en geeft je wellicht meer talent voor abstract denken.
  • Het geeft een bredere en diepere, internationale, culturele basis waar een wijdere blik op gemeenschap en de wereld bij komt.
  • Het is een waanzinnig communicatie voordeel, handig in het toekomstige volwassen bestaan.
  • Het goed leren schrijven en lezen van een taal is daardoor een mooie investering, wat je thuis doet is erg belangrijk en De Droomtorens is voor het cognitief academisch taalgebruik, communicatie met leeftijdsgenoten en toewerken naar eindtermen / kerndoelen een belangrijke aanvulling.

De NOB presentatie is terug te vinden op onze website via deze link.