Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Eerste lesdag na de paasvakantie

Belangrijk nieuws: de eerste lesdag na de paasvakantie is zaterdag 24 maart.

We hopen dat iedereen een goede paasvakantie heeft gehad en weer helemaal klaar is voor de start van de klassikale lessen bij De Droomtorens op zaterdag 24 april a.s. We kijken er naar uit om jullie allemaal weer te zien. Hartelijk dank voor het blijven opvolgen van de COVID-19 overheidsmaatregelen die nog steeds van kracht zijn bij ons op school.   

Ter herinnering de belangrijkste maatregelen:  

– De leerkrachten vragen de ouders om hun kinderen voor te bereiden voor zaterdag.  

– De ouders moeten om 9.25 uur aanwezig zijn, maar wachten in hun auto of op gepaste afstand bij het hek. Zij mogen het schoolgebouw niet in.  

  • Meester Gerard gevolgd door Juf Claudia en Juf Marga ontvangen hun kinderen eerst in deze volgorde, via het linker zijhek.  
  • Juf Hetty ontvangt haar kinderen om de beurt bij de voordeur, te beginnen met de kinderen die vooraan in de rij staan opgesteld langs de fietsenhok zijde.  
  • Mochten ouders te laat zijn, dan moeten de ouders van groep 1 en 2 juf Mirjam teksten via 07771-864260 en lopen de oudere kinderen zelfstandig naar de buitendeur van hun lokaal.  
  • Alle kinderen zorgen zelf voor een fles water en een snack. Mocht de snack uit fruit bestaan, dit graag schoongemaakt meegeven.