Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Bericht

De Droomtorentjes bijeenkomst op 12 juni

De Droomtorentjes  

Op zaterdag 12 juni a.s. vindt er weer een bijeenkomst plaats voor ouders en kinderen van De Droomtorentjes. We hopen op mooi weer zodat we de bijeenkomst buiten kunnen laten plaatsvinden.

Evenals afgelopen bijeenkomst zorgen wij weer voor koffie en thee met thuis gebakken lekkernijen. Wij kijken er naaruit iedereen weer te zien! 

Mocht je nog ouders kennen met kinderen in de leeftijdsgroep van 0-4 jaar, nodig ze uit voor deze eerste bijeenkomst voor een kennismaking. Aanmelden kan via droomtorentjes@dedroomtorens.org.uk   

De Droomtorentjes bijeenkomst op 22 mei

De Droomtorentjes  

Na een geweldige eerste bijeenkomst op 24 april j.l. met mooi weer en een grote opkomst was de volgende bijeenkomst gepland voor zaterdag 15 mei. Helaas zat het weer niet mee en is er besloten de bijeenkomst te verplaatsen naar 22 mei a.s. Om iedereen de mogelijkheid te geven deel te nemen zal ook deze bijeenkomst buiten plaatsvinden.

Evenals afgelopen bijeenkomst zorgen wij weer voor koffie en thee met thuis gebakken lekkernijen. Wij kijken er naaruit iedereen weer te zien! 

Mocht je nog ouders kennen met kinderen in de leeftijdsgroep van 0-4 jaar, nodig ze uit voor deze eerste bijeenkomst voor een kennismaking. Aanmelden kan via droomtorentjes@dedroomtorens.org.uk   

De Droomtorentjes gaan weer van start

De Droomtorentjes  

Na ruim een jaar zonder Ouder en Kindgroep gaan we op zaterdag 24 april weer van start met De Droomtorentjes. Vrijspelen, zingen en lezen en gezellig koffiedrinken met Nederlandse en Vlaamse ouders van baby’s en peuters.   

Om iedereen de mogelijkheid te geven deel te nemen is besloten om de bijeenkomsten voor april en mei buiten te laten plaatsvinden. Dit zorgt er ook voor dat leerkrachten en leerlingen van De Droomtorens niet in contact komen met de bezoekers van De Droomtorentjes bijeenkomst.  

Mocht je nog ouders kennen met kinderen in de leeftijdsgroep van 0-4 jaar, nodig ze uit voor deze eerste bijeenkomst voor een kennismaking. Aanmelden kan via droomtorentjes@dedroomtorens.org.uk   

Laatste schooldag 2020/2021

Een belangrijke datum voor de kalender is 17 juli. Dit zal de laatste lesdag zijn voor dit schooljaar. We gaan iets langer door in de maand juli om de gemiste lessen in te halen.  

Welkom terug Juf Sanne

Op zaterdag 11 juni verwelkomen we Juf Sanne weer terug op school na het einde van haar zwangerschapsverlof. De klassenindeling blijft zoals deze nu is tot het einde van het schooljaar en Sanne kijkt uit naar het weerzien met de leerlingen van groep 4 & 5.  

Eerste lesdag na de paasvakantie

Belangrijk nieuws: de eerste lesdag na de paasvakantie is zaterdag 24 maart.

We hopen dat iedereen een goede paasvakantie heeft gehad en weer helemaal klaar is voor de start van de klassikale lessen bij De Droomtorens op zaterdag 24 april a.s. We kijken er naar uit om jullie allemaal weer te zien. Hartelijk dank voor het blijven opvolgen van de COVID-19 overheidsmaatregelen die nog steeds van kracht zijn bij ons op school.   

Ter herinnering de belangrijkste maatregelen:  

– De leerkrachten vragen de ouders om hun kinderen voor te bereiden voor zaterdag.  

– De ouders moeten om 9.25 uur aanwezig zijn, maar wachten in hun auto of op gepaste afstand bij het hek. Zij mogen het schoolgebouw niet in.  

  • Meester Gerard gevolgd door Juf Claudia en Juf Marga ontvangen hun kinderen eerst in deze volgorde, via het linker zijhek.  
  • Juf Hetty ontvangt haar kinderen om de beurt bij de voordeur, te beginnen met de kinderen die vooraan in de rij staan opgesteld langs de fietsenhok zijde.  
  • Mochten ouders te laat zijn, dan moeten de ouders van groep 1 en 2 juf Mirjam teksten via 07771-864260 en lopen de oudere kinderen zelfstandig naar de buitendeur van hun lokaal.  
  • Alle kinderen zorgen zelf voor een fles water en een snack. Mocht de snack uit fruit bestaan, dit graag schoongemaakt meegeven.  

Aangepaste viering Koningsdag

Belangrijk nieuws: viering Koningsdag 24 april. 

De aangepaste viering van Koningsdag vindt plaats op zaterdag 24 april. De viering vindt plaats in de klas met de eigen groep en leerkracht. De lesdag zal iets later eindigen om 14:15 uur en de kinderen mogen zich kleden in de Nederlandse kleuren rood, wit, blauw of oranje of in de kleuren van België om zo een feestelijk tintje aan deze dag te geven. Graag een lunch box, snack en extra drinken meegeven aan de kinderen.