Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Koningsdag bij De Droomtorens op 30 april

Feestelijke viering van Koningsdag – NTC-school De Droomtorens  

Kinderen en ouders worden uitgenodigd zich feestelijk uit te dossen in Nederlands of in Belgisch/Vlaams ornaat. Er zal een prijs zijn voor de 2 best uitgedoste kinderen in de onderbouw en voor de 2 best uitgedoste kinderen in de bovenbouw! Er zal vóór de vrijmarkt een optocht plaatsvinden!  

Programma

9.30 uur                            Normale aanvang lessen

12.15 uur                          Einde lessen enkind(eren) ophalen uit de klas. Graag beginnen met de oudste kinderen.

12.15 uur – 13.00 uur       Lunch voor alle kinderen en alle ouders

13.00 uur – 14.15 uur       Opening Koningsdag met daarna spelletjes voor de kinderen

14.15 uur – 14.30 uur      Optocht 

14.30 uur – 15.30 uur      Vrijmarkt voor de kinderen en boekenruilbeurs voor ouders.

Let op! De ochtend eindigt deze zaterdag om 12.15 uur. Dan hebben de leerkrachten ook even tijd om te lunchen. Van elk gezin moet er een ouder aanwezig zijn om de kinderen op te halen uit de klas en samen te lunchen. Na de lunch gaan de kinderen even naar buiten onder toezicht van de ouder. De ouders zijn verantwoordelijk voor hun eigen kind/eren.

Lunch

De school zorgt voor lunch voor de kinderen en de ouders, o.a. bestaande uit bitterballen voor de kinderen en kroketten voor de ouders.

Hulp ouders gevraagd

Direct na het wegbrengen zijn er ouders nodig die helpen met het versieren van de hal en het klaarmaken en uitserveren van de lunch. Na de lunch zijn er ouders nodig die assisteren bij de spelletjes en ouders die meehelpen met het opruimen van de lunch en het opzetten van de boekenbeurs en vrijmarkt. En het zou natuurlijk fijn zijn als iedereen aan het einde van de dag even helpt met opruimen! Laat zo spoedig mogelijk aan mij weten waarmee je kunt helpen gedurende de dag.

Sjoelbak gevraagd

Er is nog 1 grote sjoelbak nodig voor de spelletjesmiddag. Kun je er een meebrengen? Geef dat dan even door aan juf Marga: marga.lijzenga@lyzenga.plus.com

Vrijmarkt

Elk kind mag voor de vrijmarkt 10 stuks speelgoed of boeken meenemen en die ruilen met spulletjes van andere kinderen. Ze moeten hiervoor Engels kleingeld meenemen, 5p, 10p, 20p, en 50p tot maximaal 5 pond. Belangrijk is dat de spulletjes duidelijk geprijsd zijn. Kinderen kunnen geen eten of drinken aanbieden. Spullen die niet worden verkocht, graag weer mee naar huis nemen. Vergeet niet om een kleed mee te nemen waar het speelgoed op uitgestald kan worden.

Let op! De jongere kinderen hebben hulp nodig bij de vrijmarkt. Dus als je een kijkje wilt nemen bij de boeken, zorg dan dat je met twee volwassenen komt. 

Boekenruilbeurs

Ouders kunnen boeken meenemen om te ruilen op de boekenruilbeurs. Wel vragen we om niet-geruilde boeken weer mee naar huis te nemen, want we hebben geen opslagruimte. 

Als er nog vragen zijn, neem dan gerust contact met Bart Koning.